می‌بخشم ولی فراموش نمی‌کنم

2,500,000 ریال

خلاصه کتاب:

این رمان درباره ی دختریست به نام ماهان که بنابر دلایل خاصی با مردی به نام جهانگیر در آمریکا ازدواج می کند که هرگز او را ندیده و آنچه از او می داند محدود می شود به گفته های خانواده ی جهانگیر از او.
ماهان وقتی به نیویورک می رسد با واقعیت هایی روبرو می شود که تماما متفاوت است با آنچه در ذهن داشته است. ناگزیر به زندگی سختی در کشوری بیگانه تن درمی دهد و از حقیقت زندگی خود کلامی به خانواده اش نمی گوید.
در همه روزهای سختی که می گذراند دوست جهانگیر، امیرعلی در کنارش می ماند و…
از متن کتاب:

از اتاق جهانگیر بیرون آمد. خواست برای آخرین بار گلدان بامبو را آب بدهد، به آشپزخانه رفت. چشمش به تابلو افتاد؛ همان تابلویی که مدتها تنها وسیله ارتباطی میان او و جهانگیر بود. بسته کوچکی پیچیده در کاغذ کادوی زیبایی با روبان سپید زیر تابلو به چشم می خورد. با قدم هایی لرزان به سوی آن رفت. روی تابلو نوشته شده بود:

“من را ببخش و فرصت بده با آینده ای شیرین، گذشته تلخ را جبران کنیم”