لیلیت

2,500,000 ریال

خلاصه کتاب:

ليلا دختری از عشيره‌ی ابن اسود، در حال تلاش برای ورود به دانشگاه متوجه مي‌شود او تنها كسی است كه بعد از درگيری قبيله‌ای محكوم به دادن تاوان شده… تاوانی كه بهايش آزادی‌اش است.
او قربانی اشتباه ديگری شده و بايد در اين راه يا جانش را بدهد يا جوانی‌اش را…
و ليلا… جانش را انتخاب می‌كند.