قرار نبود…

4,500,000 ریال

خلاصه کتاب:

ترسای داستان بعد از قبول نشدن در کنکور تصمیم ب مهاجرت می‌گیرد. اما با مخالفت شدید پدرش رو به رو می شود. پدرش تنها یک شرط پیش رویش می‌گذارد. ازدواج …. و ترسا با مردی آشنا می شود که از سمت خانواده اش برای ازدواج تحت فشار است.
دکتر آرتان تهرانی.
این دو نفر تصمیم می‌گیرند با ازدواجی صوری هر دو آزادی هایشان را داشته باشند و به آن چیزی که می‌خواهند برسند.
داستان ما از جایی شروع می‌شود که این دو نفر هم‌خانه می شوند …