سکوت سایه‌ها

3,500,000 ریال

خلاصه کتاب:

ازدواج مجدد مادر عارفه با مردی که پسرش به شدت با ازدواج پدرش مخالف است مادر او را وامی دارد که عارفه را از پسر همسرش دور کند ولی تقدیر بی توجه به نگرانی های مادرانه او این دو را بر سر راه هم قرار می دهد و این تقابل سرآغاز ماجراهای تازه زندگی عارفه می شود.

از متن کتاب:

آرام روی تخت نشست و کمی فکر کرد. چقدر حس بدی داشت! انگار که می‌خواسته به زور خودش را به علی بچسباند. یک لحظه خودش را خیلی کوچک دید و تمام کارهایش به نظرش مسخره آمد. اگر مادرش می‌فهمید خودش را جلوی پسر سید این همه کوچک کرده است به او چه می‌گفت؟ خود سید چه؟ دیگر کسی از او توقع نداشت از علی برایشان خبر ببرد. کسی توقع نداشت برایش کاری بکند. تمام این کارها را برای دل خودش، برای راضی کردن خودش کرده بود، ولی حالا با این رفتار علی…