دنیای کوچک لیلا

500,000 ریال

خلاصه کتاب:

لیلا پس از سال ها حصاری که به دور خود کشیده، توجه مرد جوان و مغروری که نسبت قوم و خویشی با نزدیکترین دوستش را دارد، به خود جلب می کند. هراس از گذشته ی آن مرد، پای عاشقی اش را سست کرده اما….

 

از متن کتاب:

نمی‌دانست چرا؟ولی دلش می‌خواست تا ابدیت روی همین صندلی بنشیند و در این نورکمرنگ و خیالی به شاهین خیره شود…این چه حسی بود خدایا؟چه حسی بودکه لیلا این همه سعی درگریز از آن داشت ولی روز‌به‌روز بیش‌تر به سمتش کشیده می‌شد؟!