خاموشی

3,500,000 ریال

خلاصه کتاب:

گلپر دختر هشت ساله مهرداد در تمام عکس‌ها و خاطرات پدر دنبال مادری می‌گردد که از او فقط یک نام در شناسنامه دارد.

مهردادی که برچسب خیانت به او خورده ولی به خاطر قولی که به یک شخص داده ، راز نام داخل شناسنامه گلپر را حفظ کرده است.

رازی که با ورود زن‌هایی که هر کدوم نقش پررنگی در گذشته مهرداد داشتند برملا می‌شود و مسیر زندگی مهرداد و گلپر را تغییر می‌دهد.

از متن کتاب:

دیگر نتوانست تحمل کند. چرخید و سمت اتاقش رفت. در اتاق را که پشت سرش بست، با خودش فکر کرد حفظ این راز ارزشش را داشت؟ زندگی یک نفر در برابر زندگی چند نفر؟ حس خفگی می‌کرد. دکمه‌های بالای پیراهنش را یکی‌یکی باز کرد ولی حس خفگی دست از سرش برنداشت. روی تخت آوار شد و بی‌هدف به دیوار مقابلش خیره ماند. چطور توانسته بود برگردد؟ چطور با این همه وقاحت بلند شده و به خانه‌ی مادرش رفته بود؟