انار ترش

2,900,000 ریال

 

خلاصه كتاب:

نارگل دختری تنها و شکست خورده، در صدد اثبات خود و جامه ی عمل پوشاندن به آخرین وصیت مادربزرگ قدم در راهی نامهجور می گذارد.
راه یافتن گنجی که سیصد سال پیش مدفون شده و تنها سر نخ آن کهنه چرم نوشته ایست با متنی بی سر و ته.
او در این راه با موانع بسیاری روبرو می شود که مهم ترین آن همراه شدن با مردی که روزگاری عشق اول و آخرش بوده.

 

از متن كتاب:

.کنار خانه‌ای آشنا ایستاد،یک دست را از جیب بیرون کشید و روی در چوبی گذاشت،نگاه دل‌تنگش پر کشید و به شاخسار عور درختان داخل کوک خورد

درخت انار مهمان‌سرا را بهتر از همه می‌شناخت،صاحبش بود،مال او بود،به نامش بود.

آرزو کرد کاش کلید داشت و وارد مهمان‌سرا می‌شد و کنار درخت انارش می‌نشست ،برگ و شاخه‌هایش را نوازش می‌داد و او نازکشانه اناری مهمانش می‌کرد.

آن محیط بوی کودکی‌اش را می‌داد،بوی مادرجان،آقابزرگ…بوی محبت!