من فقط یک خاطره دارم

65,000 ریال

کتاب «من فقط يک خاطره دارم» نوشته‌ی زهرا بازگان است.

نويسنده کتاب درباره اين کتاب می گويد:

«يادداشت‌های حاضر تجسم خاطره‌ها يا لحظاتی کوتاه و واقعی از زندگی روزمره کسانی است که گاه در شرايطی نامساعد، يک نگاه، يک لبخند آشنا يا يک کلام محبت‌آميز توانسته است تکه‌های در هم ريخته‌ی وجودشان را دوباره جمع کند و به آنان توان ايستادن دهد. کتاب حاضر هديه‌ای است به همه کسانی که به زندگی و انسان‌ها عشق می ورزند: به مادران، پدران، معلمان و مربيانی که در طول زمان کوتاه مسئوليت تعليم و تربيت کودکان، پاسداشت موهبت زندگی و اميد به فردا را به آنان می آموزند تا آن‌ها نيز به نوبه خود آموزگار عشق، ايمان و اميد به نسل‌های بعدی باشند.»

در انبار موجود نمی باشد