رند خلوت نشین

13,000 ریال

کتاب حاضر، در واقع فرود انسان است از بهشت به عالم خاكی كه در قالب زندگی و اندیشه “حافظ شیرازی” تدوین یافته است .

حافظ در این اثر، تمثیلی از “آدم” است و “شاخ نبات” نیز سمبلی از “حوا “و به تعبیری نماد همه زنان كه یک چند در عالم خاص می‌ زیند.

حافظ همچون آدم به كره خاكی فرود می‌ آید و هستی زمینی را تجربه می‌ كند. او در گیر و دار تمامی مسائل زمینی قرار می‌ گیرد و دوره‌ های مختلف خوشی، مصایب و آلام بشری را حس می‌ كند با این همه، جهان حافظ، این “رند خلوت نشین”، جهانی است در حضور خدا. داستان او حكایت انسان بندبازی است بر پرتگاهی هایل كه بار امانت به دوش گرفته است تا به سر منزل مقصود برسد. زندگانی او یک سفرنامه روحانی است كه آغاز آن در ازل است و فرجام آن در ابد. او كسی است كه نه تسلیم زاهد نماهای ریاكار می‌ شود و نه سر بر قدرت پوچ ارباب زور فرود می‌آورد. در این نمایش، ابلیس نیز با حافظ به زمین می‌ آید، اما حافظ همواره از او پرهیز می‌ كند. از طرفی “شاه شجاع”، “شاه شیخ” و “امیرتیمور” شخصیت‌ های دیگر نمایش هستند كه در واقع نماد همه حاكمان زمینی هستند و مانعی بر سر تعالی انسان به شمار می‌ آیند . شخصیت دیگر نمایش ـ “یاقوت”ـ نیز چشم طنزآلود ملت ایران است كه صحنه روزگار را مشاهده می‌ كند. در پایان نمایش، حافظ پس از چندی سیر در زمین و مشاهده و تجربه زندگی بشری ـ با همه آلام و خوشی‌ ها ـ به نقطه مبدا رجعت می‌ كند و دامن از عالم خاكی برمی‌ چیند. در انتهای كتاب مقاله‌ ای از خانم صابری تحت عنوان “تئاتر چیست؟ “درج شده و در صفحات پایانی تصاویری از تمرین‌های نمایش و بازیگران آن به چاپ رسیده است.

در انبار موجود نمی باشد