با مادرم همراه

250,000 ریال

زندگی نامه ی خودنوشت

 

کتاب با مادرم همراه ، زندگی نامه‌ی خود نوشت سيمين بهبهانی است با ياد نگاره‌هايی از زندگی مادر او.

گردش ذهن در اين اثر، همزمان، به گذشته و حال و آينده معطوف می شود.

ازاين‌رو، شنيده‌های پيش از تولد نويسنده (1306) و رويدادهای پس از درگذشت مادرش (1354) در اين حسب‌حال، بسته به مناسبت، روايت‌شده است.

 

در انبار موجود نمی باشد