چون من در این دیار

2,200,000 ریال

جشن‌نامۀ استاد دکتر رضا انزابی‌نژاد 

 

چون من در این دیار را از حافظ به وام گرفتیم برای عنوان جشن‌نامۀ دکتر رضا انزابی‌نژاد،آموزگار پژوهنده‌ای که از آذربایجان برخاست و 

تا خراسان را درنوردید تا در این سرزمین اهورایی چراغداری کند با جهانی یکرنگی و یکدلی و مهرآوری،نه یک سال و دو سال که دهها سال، 

نه در یک‌جا و دوجا،که در چندین شهر از تبریز و گناباد و نیشابور گرفته تا تهران و مشهد،

یکدلی و یکرنگی با کار را باید از شاگردانش پرسید که از دبستان تا دانشگاه پای درسش نشسته‌اند؛و یا در آثار روشنگرش باید دید که 

خوانندگان بسیار داشته است.

از تصحیح و ترجمه و تالیف ، همان که نمونه‌ای از آن را در کارنامۀ علمی‌اش می‌توانید ببینید.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: