سفرنگاره

4,500,000 ریال

کتاب “سفرنگاره” اثر بهمن نامور مطلق است که خاطره – متن سفرهاي بهمن نامور مطلق به سه مکان ديدني ايران بزرگ “باداب سورت” ، “غار يخ مراد” و “کوهرنگ” است.

دسته: