خرد بر سر جان

6,500,000 ریال

نامگانۀ دکتر احمدعلی رجائی بخارائی 

از میان نسل پیشین استادان دانشگاه فردوسی مشهد ، نام دکتر احمدعلی رجائی بخارائی هرچند برای اهل تحقیق و آنها که پای در سنت‌های دانشگاهی  دارند،زنده و آشناست،

اما در میان برخی از دانشجویان نسل شتاب‌زده‌ی روزگار ما کم‌کم داشت از یادها می‌رفت و ضرور می‌نمود که جامعه‌ی دانشگاهی ما  بداند و به یاد بیاورد که در روزگاری نه چندان دور ، چه کسانی میراث گرانسنگ زبان و ادبیات فارسی این کشور را در مراکز دانشگاهی نگاهبانی،ترویج و مدیریت می‌کردند.

این بود که از سالها پیش برآن بودیم که مجموعه‌ای از پژوهش‌ها و یافته‌های شاگردان و ارادتمندان او را در کتابی به نام وی منتشر کنیم تا یادی باشد از یک معلم کامیاب و سرفراز که عمری با آزادگی و شرافت به فرزندان این مرز و بوم خدمت کرد و با تربیت مبرز و کامکار،که بعدها طیف گسترده‌ای از زمامداران ادبیات کشور را تشکیل دادند،درواقع توانست چراغ ادب و فرهنگ و آزادگی را در این سرزمین گیرا و فروزنده نگاه دارد.

دسته: