با راست قامتان پهنه اندرز

4,500,000 ریال

یادنامه راشد

 

بزرگداشت دانشمندان دين و دانش و صاحبان نفس زکيه و به طور کلي ارج نهادن بر فضيلت و بزرگی و ادب، رسمی است ديرينه که در فرهنگ ايران اسلامی دارای سابقه ای طولانی است.سوگند خداوند به قلم و اشارات گوناگون قرآن به تعليم و تعلم و روايات متعددی که از نبی اکرم(ص) و پيشوايان بزرگ مذهب در اين خصوص آمده، تداومی بر اين سنت نيکو بوده است.هدف از تدوين يادنامه حاضر، گراميداشت ياد و خاطره انسانی است که عمر پربرکت خويش را مخلصانه و مصلحانه بر مسند کرسی تدريس و خطابه، به بيدارگری امت سپری کرد و بسياری از دلمردگان را با نفس مسيحايی خود حيات بخشيد.

آرام سخن گفت، آرام زيست و آرام رفت.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: