اسکیس و راندو با ماژیک و روان نویس

1,250,000 ریال

 

بخشی از پیشگفتار :

اسکیس،ترسیم کردن سریع اشیا طبیعت،ذهنیات یا ساختمان است به طریقی که ویژگی های کلی آن را بیان کند.این عمل با دست آزاد انجام می گیرد و از ابزاری محدود همچون کاغذ و قلم استفاده می شود.

از ویژگی های اسکیس ،سرعت در ترسیم و عدم توجه به جزئیات است.

معمولا در اسکیس از رنگ‌های مختلف و متنوع استفاده نمی گردد و اکثرا مونوکالور یا تک رنگ است یا دو رنگ.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: