اسطوره صبا

4,500,000 ریال

یادنامه ابوالحسن صبا

سیری در زندگی و آثار ابولحسن صبا

 

اگر همه ما، همان طور که از کودکی حساب و هندسه را فرا می گيريم، موسيقی را هم به عنوان درسی جدی و با اهميت می آموختيم، پس از مدتی در می يافتيم که موسيقی چيست و به درستی به تفاوت ميان هنرمند و بی هنر، استاد و غير آن پی می برديم. ولی وقتی حس شناخت واقعی موسيقی در مردم وجود نداشته باشد، نمی توان کار زيادی را به انجام رساند. هر اقدامی بايد بنيادی باشد و در آن صورت است که نتيجه اش منطقی خواهد بود. برای تداوم ارزشهای صبا نيز بايد اجتماع مستعد باشد.
زنده ياد ابوالحسن صبا(1282-1336) عاشق بود و به گونه‌ی ديگری غير از شيوه‌ای که ما هستيم زندگی مي‌کرد و سالهاست در موسيقي ما شخصيتي همچون او ظهور نکرده است.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: