تلاشی در انسان‌شناسی تطبیقی

750,000 ریال

مطالعه‌ای تطبیقی درباره انسان‌شناسی ملاصدرا و کارل یاسپرس از دو سنت فلسفی حکمت متعالیه و اگزیستانسیالیسم پژوهشی است که به علت فقدان سابقه تاریخی و ادبیات مناسب این نوع تلاش‌ها،دانش نوین محدودی با خود به همراه آورده و بیش از آن‌که به نتیجه و ثمره این لقاح بیندیشد،به اصل این تمهید و شیوه امید بسته است.

شیوه تطبیق و باهم‌نگری آرا در این پژوهش تنها روشی است که بناست در پرتو آن فهم درست‌تر و جامع‌تری از این دو منظومه فلسفی در ارتباط با انسان به دست آید و خود این روش،موضوعیت و شانیتی مستقل ندارد.

با این روش،هم در مقام توصیف و هم در مقام تبیین،ضمن پرده‌برداری از وحدت‌ها،وفاق‌ها،غفلت‌ها و کاستی‌ها،سازوکار تکامل معرفت فلسفی در دو سنت مختلف فکری و نحوه برآمدن نظرگاه‌هاو پاسخ‌های نو و ارتباط تاریخی دیدگاه‌های مختلف با یکدیدگر و زایش و فتور آرای جدید و قدیم و نسبت آن‌ها به مبادی تصوری و تصدیقی هرکدام به دست می‌آید و به همین علت است که این شیوه می‌تواند برای فهم مدعای این دو نظام فلسفی مفید و ثمربخش باشد.