کتاب الاصنام

3,000,000 ریال

تاریخ پرستش عرب پیش از ظهور اسلام

«کتاب الاصنام» يا به بيان صحيح‌تر «تنکيس الاصنام»، تاريخ مختصر چگونگی پرستش عرب و بت‌های آن‌ها در دوره‌ی جاهليت را تشريح می کند. اين کتاب مستقل، از قديمی ترين نوشته‌های اين حوزه به شمار می آيد. محتوای آن شامل دو بخش است: بت‌پرستی به طور کلی پس از آدم و نوح، و چگونگی پرستش عرب در دوره‌ی جاهليت. اين کتاب به قلم ابومنذر هشام بن محمد کلبی نگاشته شده؛ نخستين کسی که درباره‌ی اصنام عرب و چگونگی پرستش اعراب کتاب مستقلی فراهم آورده است. کتاب «کتاب الاصنام» با مقدمه و حواشی، همراه متن عربی کتاب و به تحقيق احمد زکی پاشا تدوين شده است.