آخرین حجاب

1,900,000 ریال

سفری به عالم تعلیمات دراویش

 

اينک بهار ملای رومی است، ما در آن زندگی می کنيم. عصر ظهور و تولد دوباره است. چه کسی می تواند بهتر از اين شاعر که بيش از هرکس ديگر زندگی اش را سراسر در عالمی از ظهور و زايش نو شدن سپری کرده، برای ما، از خودمان و حقيقت هستی مان سخن بگويد؟ چيزی که نسل بشر در دنيای امروز به آن محتاج است، شاهدها و نمونه‌هايی از حقيقت و شکوه عالم معنی است. عاشقان خدا و جهان که بتوانند عشقشان را روشن بيان کنند و مارا به آتش نهان درونمان راهبر شوند
کتاب «آخرين حجاب; سفري به عالم تعليمات دراويش» توسط مريم بيات تدوين شده است.