کاروان عمر

45,000 ریال

خاطرات اسفندیار بزرگمهر

کتاب «کاروان عمر» اثر اسفنديار بزرگمهر خاطرات روزنامه‌نگاری است که براساس يادداشت‌های پراکنده‌ای تدوين شده، رويدادهای مهم سياسی ـ اجتماعی معاصر ايران، از دهه 1320 تا انقلاب اسلامی را باز گفته است.
نويسنده در اين کتاب، نخست به دوران کودکی و تحصيل خود اشاره می کند؛ سپس حوادث پس از شهريور 1320 را شرح می دهد. مطالب بعدی کتاب با اين عناوين تدوين شده است:

روزنامه اطلاعات‌

حکومت قوام السلطنه‌

حزب توده و حوادث 21 آذر

حوادث آذربايجان و کردستان‌

دولت‌های حکيمی و ساعد و هژير

نخست‌وزيری رزم‌آرا و موضوع نفت‌

حکومت دکتر مصدق و وقايع 28 مرداد 1332

مسافرت به اروپا

اداره تبليغات در حکومت زاهدی

حکومت اقبال و برنامه‌ی براندازی او

بازپرسی به علت قيام عليه حکومت‌

در زندان سازمان امنيت‌

برنامه و اهداف کودتا

ظهور و سقوط تيمور بختيار

حکومت دکتر امينی

حکومت علم‌

موضوع بحرين و ديدار با شيخ عيسی

و زندگی نامه‌ی سپهبد قرنی.

در انبار موجود نمی باشد