مروری بر تاریخ دیپلماسی ایران

5,500,000 ریال

کتاب مروری بر تاریخ دیپلماسی نوین ایران در  سه بخش تالیف شده است.

  • دیپلماسی در دوران قاجاریه
  • دیپلماسی ایران در زمان پهلوی
  • مقالات مهم سیاسی و ادبی و تاریخی در مطبوعات ایران
  • در کریدورهای وزارت امور خارجه چه خبر؟

مجید مهران سعی کرده در این کتاب شرح احوال سفیران ایران در یک‌صدوپنجاه سال گذشته را تهیه و  نمونه‌ای از گزارش‌های سیاسی بعضی از ایشان را گرد آورد.

 در پشت جلد کتاب می‌خوانید:

«خاطرات رجال نظامی و یا کشوری ایران که تاکنون منتشر شده است از دو حال خارج نیست یا خواسته‌اند با دشمنان خود تسویه‌حساب کنند و یا اینکه از خدمات ارزنده خود به میهن یاد کرده و به‌عبارت‌دیگر تعریف از خود نمایند. شک نیست در زمان ما تاریخ‌نویسی دیگر جنبه علمی پیدا کرده است و داستان‌سرائی و قصه‌گویی و یا افسانه‌نویسی خریداری ندارد. لیکن نمی‌توان همین خاطرات گذشتگان را به‌طورکلی نادیده گرفت. چون خوب بنگریم زندگی‌نامه‌ها حاشیه‌ای است در کنار وقایع مهم تاریخی کشور ما و چه‌بسا برای درک وقایع مهم تاریخ مفید هم واقع شود و نمی‌توان بدان توجهی نکرد.»