ما کجاآباد

23,000 ریال

مسائل مبرم جهان در عصر جهانی شدن

کتاب «ما کجا آباد» اثر گرت جونز با ترجمه‌ی عبدالحسين آذرنگ، اثری است آسان‌فهم و بدون هيچ يک از پيچيدگي‌هايی که اين روزها در طرح مسايل روزگار ما، در بسياری از آثار، بی دليل باب شده است؛ اثری است که نه خطاب به خواص، بلکه برای فهميدن همگان نوشته شده است و از اين رو شايد بتواند مبنايی باشد برای بحث و گفت‌و‌گوهای همگانی تر، با کاربردهای مختلف و به ويژه مناسب برای آن دسته از خوانندگانی که می خواهند مسايل درهم تنيده‌ی جهان پر مشکل امروز را در کليت آن ببينند، نه به صورت شاخه شاخه، جدا از هم و بی ارتباط به هم؛ در عين حال اثری است مسئولانه، با نگاهی انسان‌محورانه و پایبند به حفظ حرمت بشر، آن هم در روزگاری که از هر سو و به انگيزه‌های سودجويانه و خودکامانه، به ساحت آدمی تعدی و به شان و حيثيت او تعرض می شود.

در انبار موجود نمی باشد