تاریخ و فلسفه علم

3,900,000 ریال

کتاب تاريخ و فلسفه علم ، نوشته لويس ويليام هلزی هال ، استاد رياضيات و تاريخ علم در دانشگاه بريستول( انگلستان) است و ترجمه‌ی آن بر عهده‌ی عبدالحسين آذرنگ بوده است.در بخشی از متن اين کتاب می خوانيد:

اين کتاب، تحول علم و مهم‌ترين رويدادهای علمی را از روزگار تمدن‌های باستانی بابلی و يونانی تا سده‌ی بيستم در بافت تاريخ دنبال می کند. در اين اثر مجمل و به‌ دور از حاشيه روی، هيچ‌يک از دگرسازترين تحولات علمی از نظر دور نمانده است. نويسنده به اتکای تجربه‌ی متمادی اش در تدريس، هم دانشجويان رشته‌های مختلف را در نظر داشته است و هم خوانندگان عمومی تاريخ علم را. ويژگی ديگر اين کتاب، همراه بودن نکته‌هايی اصلی از فلسفه‌ی علم – البته از ديدگاه تجربه گرايانه- با سير کلی تحولات علم است. خوانندگان به ويژه دانشجويان رشته‌های تاريخ و فلسفه‌ی علم ، علوم، فلسفه،علوم اجتماعی و تاريخ ، با اثری روبه‌رو هستند که به قلم استادی مسلط، کارکشته، خوش‌قلم و نيز همدل و همراه با خواننده نوشته شده است.