تاریخ علم

2,500,000 ریال

کتاب «تاريخ علم» نوشته‌ی دکتر پيتر دی ير است که توسط عبدالحسين آذرنگ و نگار نادری به فارسی ترجمه شده است.

اين اثر که به‌ ويژه برای دانشجويان تاريخ علم تاليف شده، تحول علم در سده هاي 16 و 17 ميلادی، پيدايش علم جديد و تکوين آن را با مراعات ترتيب تاريخی مورد بررسی قرار می دهد.

در بخشی از متن اين کتاب می خوانيد:

در کتاب حاضر، چگونگی به بار نشستن انقلاب علمی در جهان غرب، با توجه به بهترين و موثق‌ترين منابع در اين زمينه، با دقت دنبال شده است. اين کتاب، افزون بر آگاهی های علمی، درباره‌ی مسائل فلسفه‌ی طبيعی و برخی نکته‌های بنيادی در انديشه‎ی فلسفی هم بحث کرده است. اين کتاب در ميان آثار همتای خود، از اعتبار علمی، پژوهشی و دانشگاهی برخوردار است و جايزه‌ای هم به خود اختصاص داده است.