تاریخ علم و فن آوری

5,500,000 ریال

هدف اساسی اين کتاب اثبات کردن اين نظر است که در تاريخ بشر، جز در عصر جديد، فن‌آوری ها همواره بر علم تاثير گذاشته است. درس‌نامه پرفروش مک کليلن – درن ، نه‌تنها اثری درخور توجه برای پژوهندگان و دانشجويان رشته‌های تاريخ علم و فن‌آوری، تاريخ تمدن، تاريخ فلسفه و تاريخ ، بلکه کتابی خواندنی برای همه علاقه‌مندان به دانستن رابطه ميان علم و فن‌آوری در تاريخ تمدن است. اين رابطه از سپيده‌دم تاريخ تا آغاز سده 21 بررسی شده است.