این کوزه گر دهر

1,200,000 ریال

نام کتابی که در دست دارید، از یک رباعی خیام گرفته شده که در بخش رباعیات خیام این کتاب آمده است. گزیده‌ی رباعیات این مجموعه از ابتدای سرایش رباعی در حوزه‌ی زبان فارسی تا به امروز را دربرمی‌گیرد.

«جامی ست که عقل آفرین می‌زندش/ صد بوسه ز مهر بر جبین می‌زندش/ این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف/ می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش»

در انبار موجود نمی باشد