کلیات میرکرمانی

3,500,000 ریال

شاعر سده هشتم هجری

از مجموعه دست‌نویس‌های استاد سعید نفیسی

مقدمه استاد سعید نفیسی

میرکرمانی از سرایندگان بزرگ قرن هشتم ایرانست که در تذکره‌ها ذکری از او نیست.

تنها دولتشاه در تذکره‌الشعرا دو جا اشاره مختصری به او کرده و تصریح می‌کند که معاصر خواجو کرمانی و سلمان ساوجی بوده است.

از فهرست کتاب‌های خطی عربی و فارسی و هندوستانی کتابخانه پادشاهان اَوَد تالیف اشپرنگر ص18 معلوم می‌شود ذکری از او در خلاصه‌‌الاشعار و زبده‌الافکار تالیف تقی‌الدین محمدبن شرف‌الدین علی حسینی ذکری کاشانی که در قرن دهم در هندوستان به پایان رسانده است آمده و در آنجا نام او میرمحمد کرمانی نوشته شده و اشاره دیگری که درباره او یافتم اینست که خواجو نظر خوبی به او نداشته،چنانکه در جواب این رباعی وی که گفته است :

من ملک جهان را به سخن می‌گیرم  وین بس بود از سخنوری توفیرم
زین دست که نظم من گرفتست کمال       در کشور شعر تا نمیرم میرم

خواجو این رباعی را سروده:

هرچند که در ملک فصاحت میری  چون شمع زبان مکش که در دم میری
تا چند زنی لاف که میر سخنم             بر سبلت خویش تا نمیری می‌ری

استاد سعید نفیسی(1274-1345ه.ش) در تهران متولد شد.

او پسر دوم علی‌اکبر نفیسی پزشک و دانشمند معروف دوره قاجار است.

استاد سعید نفیسی به اعتقاد دانشمندان و محققین هم‌عصر خود پرکارترین دانشمند معاصر ایران است.

حاصل این تلاش‌های 65 ساله بیش از 350 جلد کتابی است که به خط خود نوشته است.

متاسفانه کوتاهی نسبی عمرش کفاف نداد و قریب 155 جلد از این کتاب‌ها از 20 تا 1400 صفحه جمعا بالغ بر 32000 صفحه کامل و چاپ نشده از او به یادگار ماند.