از چهره های شعر معاصر ایران

1,500,000 ریال

عزت‌الله فولادوند در کتاب حاضر به بررسی اشعار شاعران معاصر اخوان ثالث، احمد شاملو، شفيعی کدکنی، سهراب سپهری و سيمين بهبهانی و … پرداخته است. او در اين اثر به صورت مقدمه‌وار کم و کيف تکوين و تحول اسطوره را در بررسی شعر هر يک از اين برجستگان معاصر آورده است.