نقد صیرفیان

350,000 ریال

فراز و فرود خاقانی شناسی معاصر

 

کتاب« نقد صيرفيان» اثر محمدرضا ترکيب را می توان تکلمه ای بر مباحث مطرح شده در آثار شماری از خاقانی شناسان بزرگ اين روزگار در عرصه مباحث لغوی و تاريخی و شرح و توضيح دقايق شعر خاقانی دانست.

در چند دهه اخير کتاب‌ها و مقالات فراوانی در مورد شعر و شخصيت و زندگانی خاقانی شروانی، شاعر قصيده سرای بلندآوازه قرن ششم هجری، نوشته اند و او بيش از پيش در کانون مطالعات و تحقيقات دانشگاهی قرار گرفته است.

در نقد صيرفيان نويسنده کوشيده تا از رهگذر نقد بررسی هفت اثر جدی و تاثيرگذار که به قلم محققان اين عرصه نوشته شده، به بررسی فراز و فرود خاقانی شناسی معاصر بپردازد.

آثار نقد و بررسی شده در اين کتاب عبارتند از:

فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات ديوان خاقانی شروانی از دکتر سيد ضياء الدين سجادی

ارمغان صبح از دکتر نصر الله امامی

سراچه آوا و رنگ گزارش دشواری های ديوان خاقانی از دکتر مير جلال الدين کزازی

بساط قلندر و جام عروس خاوری از دکتر معصومه معدن کن

نقد و شرح قصايد خاقانی از دکتر محمد استعلامی.

در اين کتاب می توان با مهم ترين و چالش برانگيزترين مباحث خاقانی شناسی معاصر آشنا شد و به فصل الخطاب روشنی در بيشتر اين مباحث دست يافت. مطالعه اين اثر دانشگاهی به محققان و دانشجويان زبان و ادبيات فارسی، به ويژه در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، و ديگر علاقه مندان جدی ادب فارسی و شعر خاقانی توصيه می شود.

در انبار موجود نمی باشد