نفحات الانس

850,000 ریال

کتاب نفحات الانس  اثر نورالدين عبدالرحمن جامی است. در بخشی از متن اين کتاب می خوانيد: نورالدين عبدالرحمن جامی، بزرگ‌ترين و نامدارترين شاعر و عارف قرن نهم، در خانواده‌ای از عالمان خراسان زاده شد. از قريحه‌ای سرشار برخوردار بود و همتی بلند داشت. همه‌ی عمر را، از سال‌های نخست تا واپسين روزهای آن، خواند و نوشت، و به سلامت، فراغت و حرمت زيست. اين ملای جام، عالم بود و عارف و صوفی و شاعر. شعرش فراوان بود و گاهی تازه، اما در شاعری استاد بود. هر چند به آيين آن روزگار، سخن را بيشتر به تقليد می گفت و از تکلف نيز پرهيز نداشت، معانی بلند را به زبانی ساده و البته استادانه می پرداخت. نثرش هم نثری استوار و پخته بود و بهترين نثر قرن نهم. تقريبا همه‌ی آثار معروفش در شرح و تبيين انديشه‌های ابن عربی، محی الدين، بود و به راستی هم در اين باب قلمی توانا داشت. نفحات الانس معروف‌ترين اثر منثور همين مولانا جامی و از مهم‌ترين منابع در احوال عارفان و صوفيان است.

در انبار موجود نمی باشد