من امشب آمدستم وام بگزارم

8,500,000 ریال

شیوۀ شاعری اخوان ثالث آنسوی گزاره‌های هنری

 

این کتاب بحثی درباره‌ی شیوه‌ی تفکر مهدی اخوان ثالث، رابطه‌ی او با جهان زندگی و اقلیم سیاسی _ فرهنگی ایران معاصر است. رویکرد او به رمانتیسم و بازتحلیل مسایل روز به شیوه‌ی نقد رمانتیک، از مهم‌ترین مباحث شعر اوست، نیز به‌ عنوان منتقد اجتماعی، چهره‌ی شاخصی دارد. در دل انتقادهای کوبنده و طغیان‌گر، مرثیه‌ای بر پیکره‌ زخمی ایران عزیز سر می‌دهد تا در همهمه‌ی سیاست و جبر و اندوه، عصیان دینی _ فلسفی مدرنی را بنیان نهد. در عصیان دینی اخوان ثالث، خدایان کهن بر دامن اندیشه‌ی انسان امروز فرود می‌آیند و بار دیگر انسان را تعریف می‌کنند. اخوان ثالث، دلباخته‌ی ایران است و شیدایی او در موازنه‌ی بادهای شهریور، عشق، تپش و زندگی را در جان و جهان می‌دواند.