یادداشت ‌های درس منابع و روش تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایران و تاریخ تصوف اسلامی

1,500,000 ریال

کتاب پيش‌رو يادداشت‌های دکتر غلامحسين يوسفی در دو درس بنيادی و مهم منابع و روش تحقيق در ادبيات و فرهنگ ايران و نيز تاريخ تصوف اسلامی است.

دکتر يوسفی اديب و پژوهشگر برجسته معاصر و استاد ممتاز دانشگاه فردوسی نيازی به معرفی ندارد.

آثار پرشمار ايشان، از تصحيح متون گرفته تا نقد ادبی و پژوهش تاريخی و فرهنگی، نمونه های اعلا و ماندگار تحقيق در زبان و ادب فارسی و فرهنگ ايرانی است و اهل فن با آن آشنايی کامل دارند.