مقامات ره حیرانی

1,900,000 ریال

گزیدۀ مثنوی‌های عطار نیشابوری

کتاب مقامات ره حیرانی ، گزیدۀ مثنوی‌های عطار نیشابوری است.

این گزیده حاصل سال‌ها انس با آثار عطار و تدریس منطق­‌الطّیر در سرفصل قدیم و مثنوی‌­های عطّار در سرفصل جدید دورۀ کارشناسی زبان و ادبیّات فارسی است و با این هدف فراهم آمده است امّا برای دیگر علاقه‌­مندان به آثار عطّار نیز سودمند است. در این گزینش به ویژه در مثنوی‌هایی که از یک داستان بلند اصلی شکل گرفته‌اند، هدف این بوده است که ساختار کلی روایت حفظ شود. همچنین حکایت‌­های بلند فرعیِ منطق‌­الطّیر و الهی‌­نامه (شیخ صنعان، سرپاتک هندی، زن صالحه، رابعه) که از مشهورترین حکایت­‌های آثار عطّاراند با تلخیصی محتاطانه نقل شده است. این گزینش بر پایۀ مثنوی­‌های عطّار به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی انجام گرفته است.