مجموعه مقالات

6,500,000 ریال

ادبیات،تاریخ و هنر 

 

مجموعه‌ای که از نظر صاحبدلان می‌گذرد مقالاتی با صبغه ادبی-هنری است که از چهل سال پیش تاکنون نوشته‌ام و به تفاریق در مجلات 

و کتاب‌های گوناگون به چاپ رسیده است؛ به انضمام یکی دو مقاله که برای نخستین بار چاپ می‌شود.