مالک ملک سخن

550,000 ریال 495,000 ریال

دکتر عباس ماهيار نويسنده کتاب«مالک ملک سخن» در اين کتاب، هشت قصيده از سروده‌های خاقانی را با توجه به تنوع موضوع آن‌ها انتخاب کرده و از مطلع تا مقطع هر قصيده، حتی بدون حذف بيتی از آن، اگرچه سهل و آسان نيز می نموده است، با توضيح مفردات به شرح آن‌ها پرداخته است.

در انبار موجود نمی باشد