لحظه ها و احساس

29,000 ریال

کتاب «لحظه‌ها و احساس» مجموعه‌ای شامل شصت و چهار شعر برگزيده از اشعار فريدون مشيری است که از دفترهای شعر او انتخاب شده است. فريدون مشيری (1305 – 1379) از نامدارترين شاعر معاصر است که سرودن شعر را از نوجوانی و تقريبا از پانزده سالگی شروع کرد. اولين مجموعه شعرش با نام تشنه توفان در 28 سالگی او با مقدمه محمدحسين شهريار و علی دشتی در 1334 به چاپ رسيد. خود او درباره‌ی اين مجموعه می گويد: «چهارپاره‌هايی بود که گاهی سه مصرع مساوی با يک قطعه کوتاه داشت، و هم وزن داشت، هم قافيه و هم معنا، آن زمان چندين نفر از جمله نادر نادرپور، هوشنگ ابتهاج (سايه)، سياوش کسرايي، مهدی اخوان ثالث و محمد زهری بودند که به همين سبک شعر می گفتند و همه شاعران نامدار شدند، زيرا به شعر گذشته بی اعتنا نبودند. اخوان ثالث، نادرپور و من به شعر قديم احاطه کامل داشتيم، يعنی آثار سعدی و حافظ و فردوسی را خوانده بوديم، در مورد آن‌ها بحث می کرديم و بر آن تکيه می کرديم.» عبدالحسين زرين‌کوب در باره‌ی شعر مشيری می نويسد: «در طی سال‌ها شاعری، فريدون از ميان هزاران فراز و نشيب روز، از ميان هزاران شور و هيجان و رنج و درد هر روزينه آن چه را به روز تعلق دارد، به دست روزگاران می سپارد و به قلمرو افسانه‌های قرون روانه می کند. چهل سالی – بيش و کم – هست که او با همين زبان بی پيرايه‌ی خويش، واژه واژه با همزبانان خويش همدلي دارد… زباني خوش‌آهنگ، گرم و دلنواز. خالي از پيچ و خم‌های بيان اديبانه‌ی شاعران دانشگاه‌پرورد و در همان حال خالی از تاثير ترجمه‌های شتاب‌آميز شعرهای آزمايشی نوراهان غرب.»

در انبار موجود نمی باشد