از فن نگارش تا هنر نویسندگی

250,000 ریال 225,000 ریال

کتاب از فن نگارش تا هنر نویسندگی نوشته ی دکتر حسن احمدی گیوی است.

این کتاب توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده و در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.