فرهنگ ادبی پیامک

165,000 ریال

کتاب فرهنگ ادبی پيامک اثر علی اصغر ارجی و ايرج شهبازی است. شما در بخشی از اين کتاب می خوانيد: يافته‌های جديد دانشمندان بر اين نکته تأکيد دارد که زبان در ساحت بی پايانش ساختاری تکاملی دارد و در هر دوره‌ای بشر تنها قادر بوده به بخشی از ظرفيت‌های آن دست يابد. پديده اس ام اس توانسته سازوکار تازه‌ای برای ارتباط، تفکر و ادراک بشر فراهم آورد؛ خصوصا اين اتفاق در عرصه آفرينش‌ها و گفتمان ادبی بيش از هر دانش ديگر بوده است.

در انبار موجود نمی باشد