فارسی عمومی(دکتر حسن انوری و دکتر یوسف عالی عباس‌آباد)

1,200,000 ریال

کتاب «فارسی عمومی» اثر دکتر حسن انوری و دکتر يوسف عالی عباس‌آباد، مجموعه‌ای است که به منظور آشنايی و شناخت دانشجويان درباره‌ی ادبيات ايران، نويسندگان، سبک و طرز و شيوه‌ی نگارش آنان، تصويرهای شعری شاعران گذشته و معاصر تاليف شده است. در اين اثر دانشجويان ضمن آشنايی با نمونه‌های متعدد آثار ادبی، به رگه‌هايی از نقد و ارزيابی ادبی نيز دست ‌می يابند.