فارسی عمومی ؛درسنامه دانشگاهی(حبیب اله عباسی و دکتر محمود فتوحی)

765,000 ریال

ویرایش جدید

کتاب فارسی عمومی نوشته حبيب اله عباسی و دکتر محمود فتوحی است که مضمون آن درباره‌ی دانش بهتر خواندن در ادبيات فارسی است. علاوه بر اين مطالب ديگری حول موضوعاتی چون زبان، نگارش ، خط و دستور نيز گردآوری شده است که نمونه مطالبی که در اين مجلد مشاهده می نماييد گزيده‌ای از نمونه‌های برتر از تاريخ هزار و يک‌صد ساله سخن فارسی است. در آخرين چاپ اين کتاب تلاش شده است متنی ساده و واژه‌نامه‌ای مناسب برای استادان و دانشجويان فراهم شود.