علم البیان

95,000 ریال

کتاب علم البیان نوشته ی دکتر اباذر عباچی است.

مجموعه “زبان و ادبيات عربی” ، اثر اباذر عباچی حاصل تلاشی است گروهی که تاليف سلسله کتابهای علمی و روزآمد در حوزه‌ی زبان وادبيات عربی را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده است. هدف اصلی اين مجموعه فراهم آوردن الگويی برای توليد آثار بومی از ادبيات ساير ملل است تا پژوهشگران ايرانی بتوانند اين امکان را بيابند تا در حوزه‌ی ادبيات ملل ديگر پژوهش واظهارنظر کنند.آثار نويسندگان ايرانی در حوزه‌ی زبان و ادبيات عربی بسيار اندک است و مجموعه “زبان و ادبيات عربی” اين امکان را فراهم می آورد تا ايرانيان همچون دوره های پيشين تاريخ زبان و ادبيات عربی،در اين عرصه حضوری چشمگير داشته باشند. کتابهای اين مجموعه رويکردی علمی پژوهشی دارند و در تاليف آنها سعي شده است تا از متخصصان گرايشهای مختلف زبان وادبيات عربی ياری گرفته شود تا کتابهای ارائه شده کارآمدتر باشد.

در انبار موجود نمی باشد