سفر در آینه

3,900,000 ریال

آنچه امروز ادبیات معاصر خوانده می شود از ظهور جریانات سیاسی و فرهنگی پدیدار گشته است.

مشروطه،ادبیات فارسی را دستخوش تغییرات مهمی ساخت.

ظهور انقلاب شکوهمند اسلامی نیز در جریان سازی شعر و نثر بویژه در حوزه های فکری موثر است.نقد و بررسی ادبیات معاصر باعث می شود تا سیر تکاملی آن قوت گیرد.کتاب حاضر مجموعه مقالات همایش بین المللی ادبی ایران و جهان است که با موضوع ادبیات معاصر فارسی برگزار شده است.