سبک شناسی

3,500,000 ریال

نظریه ها،رویکردها و روش ها

کتاب برگزیده فصل،بهار 1391،کتاب شایسته تقدیر ششمین دوره جایزه جلال آل احمد

چهارده فصل کتاب در دو بخش سامان یافته‌است: سبک‌شناسی نظری و سبک‌شناسی عملی. پنج فصل نخست به بحث‌های نظری پیرامون زبان و چیستی سبک، ماهیت سبک ادبی و مسائل آن، ماهیت دانش سبک‌شناسی، نسبت سبک‌شناسی با دانش‌های ادبی و زبانی و رویکردهای سبک‌شناسی، اختصاص یافته‌است. نه فصل بخش دوم، با این هدف طراحی شده که شیوه بررسی عملی و تحلیل عینی سبک را در پنج لایه معرفی شده، نشان دهد. از فصل هشتم بحث‌ها کاربردی‌تر می‌شود. در پیشانی هر فصل اشاره‌ای کوتاه به قصد ورود خواننده، به بحث آورده‌ایم و در پایان هر فصل نیز فشرده بحث‌ها بازگو شده‌است. در پایان کتاب دو فصل فصل «سبک‌شناسی طنز» و «سبک زنانه» در واقع طرحی است برای کاربست روش لایه‌ای در دو قلمرو بافت و ایدئولوژی. طنز بر بافت متکی است و سبک زنانه بر لایه ایدئولوژیک.