زلالی خوانساری و سبک هندی

55,000 ریال

کتاب «زلالی خوانساری و سبک هندی» نوشته‌ی سعيد شفيعيون زلالی به بررسی جايگاه زلالی در شعر قرن يازدهم به همراه نمونه های شعر او می پردازذ. خوانساری، از شاعران پارسي‌گوی سده‌ی 11 هجری است. مهارت او بيشتر در سبک مثنوی بود. زلالی از چامه‌سرايان زمان شاه عباس اول و ملک‌الشعرای دربار وی بوده و هم‌روزگار با شيخ بهادر و ميرداماد و با آن‌ها رقابت داشته‌است. وي زاده شهر خوانسار در استان اصفهان ايران و لقبش جارالله بود. درگذشت وی پس از سال 1024 است که در آن سال مثنوی محمود و اياز را به انجام رساند.
اما ضمن توضيح لغات عصری در تعليقات و شرح مختصات سبکی شاعر، سعی شده تا خواننده به کليدهايی براي فهم شعر و انديشه زلالی دست يابد.

در انبار موجود نمی باشد