روضه خلد

5,500,000 ریال

کتاب “روضه‌ی خلد اثر مجد خوافی با تصحيح “دکتر عباسعلی وفايی” است.

در بخشی از اين کتاب می خوانيم:

مولانا مجد خوافی از علما و عرفا و شعرای قرن هشتم هجری است. او کتاب روضه‌ی خلد را به سبک گلستان سعدی به رشته‌ی تحرير درآورد. مدت سی سال از وطن دور بوده و بيشتر اين دوران را در شهر کرمان سپری کرد. شغل او وعظ بوده است. علامه عماد الاسلام و فصيح الدّين خوافی از استادان او به شمار می روند. پس از بازگشت از کرمان، دوستان و نزديکان از او می خواهند که آنچه را ديده و شنيده به رشته‌ی تحرير درآورد اما او نمی پذيرد. روزی کتاب گلستان سعدی را می بيند و تصميم می گيرد کتابی همچون گلستان خلق کند. کتاب روضه خلد هجده باب دارد که هر باب با توضيحاتی راجع به موضوع همان باب آغاز و سپس بابيان حکاياتی مرتبط با آن ادامه پيدا می کند. حکايات موجود در اين کتاب همانند کتاب گلستان به نثر آميخته به نظم است.در لابه‌لای حـکايـات روضه‌ی خـلـد گوشه‌هايی از زنـدگی مجـد خـوافی و تـاريخ خـواف و کــرمان را می توان يافت.