رساله های شعری فیلسوفان مسلمان

250,000 ریال

فارابی،ابن سینا،بغدادی،ابن رشد و خواجه نصیر

«رساله‌های شعری فيلسوفان مسلمان» اثری است که با ترجمه، مقدمه و تعليقات سيدمهدی زرقانی و محمدحسن حسن‌زاده تدوين شده است. در اين کتاب رساله‌های فارابی، ابن‌سينا، ابوالبرکات بغدادی، ابن‌ رشد و خواجه نصير مورد بررسی قرار گرفته است. اين رساله‌ها در واقع ترجمه و شرحی است که فيلسوفان مسلمان به زبان عربی بر رساله‌ی «poetic» ارسطو نوشته‌اند.

در کتاب حاضر، تعليقات مربوط به رساله‌های هر فيلسوف در پايان‌ بخش مربوط به همان فيلسوف آمده تا مراجعه به آن‌ها راحت باشد. وجود نمايه‌ی اصطلاحات تخصصی متن، دسترسی مخاطبان به مطالب کليدی را آسان‌تر می کند.

در انبار موجود نمی باشد