رباعیهای خیام (وزیری،قابدار)

3,500,000 ریال 3,150,000 ریال

رباعیهای خیام (وزیری،قابدار)

به اهتمام و ترجمه پرفسور حسین صادقی

تابلوها از استاد محمود فرشچیان

خط غلامحسین امیرخانی

به پنج زبان فارسی ،عربی ،انگلیسی،روسی و فرانسوی

9 رنگ ؛ گلاسه