رباعیهای خیام(رحلی،قابدار)

5,000,000 ریال 3,750,000 ریال

رباعیهای خیام(رحلی،قابدار)

به اهتمام و ترجمه پرفسور حسین صادقی

تابلوها از استاد محمود فرشچیان

خط غلامحسین امیرخانی

به پنج زبان فارسی ،عربی ،انگلیسی،روسی و فرانسوی

9 رنگ ؛ گلاسه