دیوان عارف قزوینی

6,500,000 ریال

کتاب «ديوان عارف قزوينی» به اهتمام مهدی نورمحمدی، جامع‌ترين، کامل‌ترين و منسجم‌ترين چاپ ديوان عارف قزوينی از سال 1303 تاکنون است. اين اثر دربرگيرنده‌ی تمام آثار او شامل: غزليات، مثنوی ها، قصايد، تصنيف‌ها، مسمط، قطعات و تک‌بيت‌هاست. شرح زندگی عارف به قلم خودش، دست‌خط‌های نويافته‌ی عارف و يادداشت‌هايش بخش‌هايی هستند که برای تکميل اثر به آن افزوده شده است.

در انبار موجود نمی باشد