دیبای دیداری

7,500,000 ریال

تاريخ بيهقی يا تاريخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل بيهقی است که موضوع اصلی آن تاريخ پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی است. اين کتاب علاوه بر تاريخ غزنويان، قسمت‌هايی درباره تاريخ صفاريان، سامانيان و دوره پيش از پادشاهی محمود غزنوی دارد. سبک بيهقی در نثر را تقليدی از سبک استادش بونصر مُشکان می دانند که بنا بر جبر زمانه چيزی بين زبان ساده و مرسل که تا قرن چهارم در خراسان رايج بود و شيوهٔ دارای حشو اطناب و صنعت‌پردازانه‌ای و سرشار از استشهاد و تمثيل است که در عراق رايج بود و با نفوذ ادبيات عربي ناچار بر سبک اول غلبه کرد.

در انبار موجود نمی باشد